Tlenek azotu (II) NO

Daje się otrzymać w wyniku bezpośredniej syntezy z pierwiastków. Reakcja:
N2 + O2 -> 2NO
jest endotermiczna, tak więc równowaga w niskich temperaturach przesunięta jest w lewą stronę. Większe ilości tlenku azotu (II) tworzą się dopiero w temperaturze ok. 3000K. Takie temperatury osiąga się stosując ogrzewanie powietrza w łuku elektrycznym. Taki sposób przemysłowego otrzymywania NO został wprowadzony do przemysłu przez Birkelanda i Eydego w roku 1902 oraz Mościckiego w roku 1903. Obecnie NO otrzymuje się metodą Ostwalda - katalityczne spalanie amoniaku. Do celów laboratoryjnych otrzymuje się go działaniem kwasu azotowego na wiórki miedzi:
3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Tlenek azotu jest bezbarwnym gazem. Skrapla się w temperaturze 121K z utworzeniem ciemnoniebieskiej cieczy. NO wykazuje trwały momnet magnetyczny odpowiadający obecności jednego niesparowanego elektronu.
atwo reaguje z tlenem atmosferycznym przechodząc w brunatny NO2. W stanie ciekłym i stałym monomeryczny tlenek azotu (II) tworzy dimery o kształcie prostokątnym:

N------O
|      |
|      |
O------N