Tlenek azotu (V) N2O5

Bezbarwne ciało stałe, otrzymywane w wyniku odwodnienia kwasu azotowego pięciotlenkiem fosforu:
2HNO3 + P2O5 -> 2HPO3 + N2O5
Temperatura topnienia około 314K. Łatwo ulega rozkładowi na N2O4 i tlen. Z wodą reaguje energicznie tworząc kwas azotowy.
Rozpuszcza się w kwasie siarkowym, w którym ulega dysocjacji:
N2O5 + 3H2SO4 -> 2NO2+ + 2HSO4- + 3H3O+
Obecności jonu NO2+ przypisuje się silne nitrujące działanie mieszaniny stężonego kwasu siarkowego i azotowego.
Cząsteczce N2O5 w stanie gazowym przypisuje się budowę O2N-O-NO2. W stanie stałym ma strukturę jonową [NO2]+[NO3]-