Tlenek azotu (III) N2O3

Otrzymuuje się w postaci niebieskiej cieczy przez oziębienie do temperatury poniżej 260K równocząsteczkową mieszaninę NO i NO2, otrzymaną przez redukcję kwasu azotowego za pomocą arszeniku:
4HNO3 + 4H2O + As4O6 -> 4H3AsO4 + 2NO + 2NO2
Jest on bezwodnikiem kwasu azotawego (azotowego (III)), który powstaje przy wprowadzaniu do wody mieszaniny tlenków azotu (II) i (IV). Niewielkie ilości N2O3 istniejącego w tej mieszaninie tworzą z wodą HNO2 a równowaga w mieszanienie przesuwa się w kierunku powstawania N2O3. Analogicznie wprowadzenie tej mieszaniny do roztworw węglanów lub wodorotlenków litowców prowadzi do wytworzenia azotynów (azotanów (III)).