Hydrazyna N2H4

Bezbarwna ciecz; toksyczna; temperatura wrzenia 386,7K. Tak wysoka temperatura wrzenia wskazuje na asocjację cząsteczek hydrazyny, które odznaczją się dużym momentem dipolowym - 4,5.10-30 C.m. Z wodą tworzy hydrat N2H4.H2O. W reakcjach z kwasami zahowuje się jak słaba zasada tworząc sole.
Hydrazyna i jej pochodne są silnymi reduktorami.
Hydrazynę otrzymuje się w wyniku utleniania amoniaku podchlorynem sodu. Reakcja przebiega w dwóch etapach:
NH3 + NaClO -> NaOH + NH2Cl
NH2Cl + NH3 -> N2H4 + HCl
Ostatnio hydrazyna znalazła zastosowanie jako paliwo rakietowe. Produktami utleniania hydrazyny są azot i para wodna.