Kwas azotowy (V) HNO3

Bezwodny kwas azotowy jest bezbarwną cieczą o temperaturze krzepnięcia 332K (41,1oC) i wrzącą w temperaturze 356K (83oC). Taki kwas i jego stężone roztwory ulegają rozkładowi, w wyniku czego powstają tlenki azotu nadające mu barwę żółtą lub czerwonożółtą. Rozkład przyspiesza działanie światła. Rozpuszczalny w wodzie w dowolnych stosunkach. Tworzy z wodą dwa hydraty: HNO3.H2 i HNO3.3H2 o temperaturach topnienia 235 K i 254,7K. 68% wodny roztwór tego kwasu jest azeotropem. Kwas azotowy wykazuje silne działanie utleniające rozpuszczając wszystkie metale z wyjątkiem platynowców i złota. Niektóre metale, takie jak żelazo, chrom, glin, lepiej rozpuszczają się w rozcieńczonym kwasie azotowym niż stężonym, co jest związane ze zjawiskiem pasywacji.
Kwas azotowy może zapalić drewno lub słomę oraz liczne substancje łatwo palne jak: eter, benzyna, celuloza. Na skórę działa parzącą, tworząc żółte plamy - tzw. reakcja ksantoproteinowa. Z kwasem solnym (HCl) tworzy wodę królewską rozpuszczającą złoto. Woda królewska składa się z 1 części kwasu azotowego i 3 części kwasu solnego, a swe bardzo silne własności utleniające zawdzięcza wydzielającemu się chlorowi i chlorkowi nirtrozylu:
3HCl + HNO3 -> 2H2O + Cl2 + NOCl
Otrzymywanie:

W ten sposób otrzymuje się kwas o stężeniu nie przekraczającym 60%. W trakcie jego destylacji uzyskuje się azeotrop 68%.

Sole kwasu azotowego - azotany - są bez wyjątku dobrze rozpuszczalne w wodzie i wykazują działanie utleniające.

Zastosowanie:

Głownie stosuje się do otrzymywania związków nitrowych, będących półproduktami przy produkcji barwników i środków farmaceutycznych; do produkcji nawozów sztucznych, azotanów (azotan srebra w fotografii czarno-białej), paliw rakietowych, materiałów wybuchowych (TNT - trójnitrotoluen), rozpuszczania i oczyszczania powierzchni metali.