Kwas podazotawy H2N2O2

W stanie czystym udaje się go wydzielić jako stałą sybstancję krystaliczną. Bezwodny łatwo wybucha, a w roztworze wodnym powoli rozkłada się z wydzieleniem N2O. Otrzymuje się go działaniem HNO2 na hydroksyloaminę:
NH2OH + HNO2 -> H2N2O2 + H2O
Jest słabym kwasem dwuzasadowym. Jego sole otrzymuje się w wyniku redukcji azotynów lub azotanów amalgamatem sodowym.