Kwas węglowy H2CO3

Roztwór dwutlenku węgla w wodzie o odczynie słabo kwaśnym. W temperaturze pokojowej w 1 objętości wody rozpuszcza się około 0,9 objętości CO2 czego 0,1% czšsteczek uwadnia się tworzšc słaby kwas H2CO3 dysocjujący w 0,2%
H2CO3 <=>H+ + HCO3-
Pierwsza stała dysocjacji tego kwasu wynosi 4,45.10-7 (obliczona w stosunku do całkowitego stężenia dwutlenku węgla w roztworze). Szacuje się, że rzeczywista stała dysocjaji wynosi 2,5.10-4 co wskazuje, że kwas ten jest mocniejszy od kwasu octowego. Dysocjacja na drugim stopniu jest bardzo słaba, a jej stała wynosi 4,8.10-11. Sam kwas węglowy nie został wyodrębniony w stanie wolnym. Znane są jego sole - węglany i wodorowęglany.