Carl Auer von Welsbach  1858– 1929

Profesor chemii uniwersytetu w Wiedniu. Prowadził badania pierwiastków ziem rzadkich. W roku 1885 rozdzielił dydym na pierwiastki prazeodym i neodym.
W roku 1905 ówczesny iterb rozdzielił na właściwe pierwiastki iterb i kasjop - obecnie lutet.
Odkrył luminescencję związków ceru i innych lantanowców w wyskokich temperaturach. Siatki Auera wykonane z dwutlenku toru ThO2 (99%) i CeO2 (1%) rozżażają się w płomieniu gazowym dając intensywne białe światło.