William Ramsay (1852-1916)

Profesor chemii uniwersytetu w Bristol w latach 1880-1887 i w Londynie od roku 1887. Prowadził prace badawcze nad gazami szlachetnymi: odkrycie argonu z J.W.  Rayleighem w roku 1894, helu w 1895, kryptonu, ksenonu i neonu z M. Traversem w 1898. Stwierdził, że hel jest produktem rozpadu radu (odkrycie wspólnie z F. Soddym). Ponadto prowadził badana w zakresie promieniotwórczości, mas cząsteczkowych cieczy. Opracował proces podziemnej gazyfikacji węgla kamiennego. Uzyskał Nagrodę Nobla w zakresie chemii w roku 1904 za badanie gęstości większości znanych gazów i odkrycie argonu.