György von Hevesy (1885-1966)

Fizykochemik węgierski, profesor uniwersytetów w Budapeszcie, Fryburgu, Sztokholmie oraz Instytutu N. Bohra w Kopenhadze. Odkrył (wspólnie z Costerem) hafn.
Wprowadził (wraz z Panethem) wskaźniki promieniotwórcze. Określił wartościowość aktynu. Odkrył promieniotwórczość samaru. Rozdzielił (wraz z N. Brönstedem) izotopy rtęci stosując destylację frakcjonującą. Badał reakcje w ciałach stałych i dyfuzję w kryształach. Nagroda Nobla w 1943.