Cleve Per Teodor (1840-1905)

Chemik szwedzki, profesor uniwersytetu w Uppsali. Badał pierwiastki ziem rzadkich, odkrył tul i holm oraz - niezależnie od W. Ramsaya - hel. Prowadził badania nad budową kompleksowych związków chromu i platyny.