Jöns Jacob Berzelius 1779 - 1848

Profesor chemii i farmacji w Sztokholmie. Prace badawcze koncentrowały się wokół: dokładnych metod pomiarowych stałych chemicznych (masy atomowe), opracowania metod analizy elementarnej; dualistycznej hipotezy elektrochemicznej. Wprowadził pojęcie izomerii; odkrył selen i tor. Wydzielił kwas mlekowy z mięsa (1808). W roku 1812 wydzielił kazeinę i fibrynę. Otrzymał kwasy antymonu i węglan litowy w roku 1817, a następnie czterochlorek krzemu, kwas metafosforowy (1826), chlorek chromylu (1827) oraz krzem, tytan, cyrkon, tor.

Wprowadził dzisiejsze symbole chemiczne i pierwszą systematykę związków chemicznych. Był autorem podręcznika fizyki, chemii i mineralogii w 8 tomach (1806-1818) i kilkudziesięciu dorocznych zestawień osiągnięć wszystkich dziedzin chemii w latach 1820 - 1847.