Wolfram

Odkryty został przez szwedzkiego chemika Carla Wilhelma Scheele (1781 r.) lub, jak uważają niektórzy przez hiszpańskich braci Juana Jose i Fausto D'Elhuayar (1783 r.).

Nazwa polska wywodzi się z niemieckich słów wolf (wilk) i ran (piana).
Nazwa angielska wywodzi się z języka szwedzkiego gdzie tungs ten oznacza ciężki kamień.
Wolfram jest jednym z pierwiastków przejściowych. Czysty wolfram jest srebrzystobiałym i kowalnym metalem. Zanieczyszczony, techniczny wolfram jest stalowoszary, kruchy i twardy. Pierwiastek ten ma najwyższą temperaturę topnienia ze wszystkich metali. Tworzy związki głównie na +6, +5 i +4 stopniu utlenienia.
Występowanie: W naturze pierwiastek ten nie występuje w stanie wolnym. Towarzyszy rudom innych metali. Największe odkryte złoża wolframu występują w Południowej Korei, Portugalii, Austrii i Australii. Głównymi rudami są: wolframit (Fe,Mn)WO4, ferberyt FeWO4, hibneryt MnWO4, szelit CaWO4.
Pod względem występowania w wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej (litosfera, hydrosfera, atmosfera) zajmuje ok. 25 miejsca (procenty wagowe).
Otrzymywanie: Metoda otrzymywania wolframu składa się z kilku stopni, których produktami są m.in. wolframian sodu (Na2WO4), kwas wolframowy (H2WO4) i trójtlenek wolframu (WO3) ostatecznie redukowany wodorem do czystego metalu. Uzyskany proszek wolframowy formuje się w sztaby i przetapia.
Wykorzystanie: Wolfram wykorzystywany jest przede wszystkim w przemyśle elektrycznym jako podstawowy budulec drutów żarzących w piecach elektrycznych, kontaktach i żarówkach. Stosowany jest również jako składnik stopów z żelazem (daje stali wytrzymałość). Stale w wolframem służą do produkcji m.in. narzędzi tnących.

Konfiguracja elektronowa [Xe]4f145d46s2
Masa atomowa 183,85
Gęstość [kg/m3] 19300 (293K)
Główny stopień utlenienia -4; -2; -1; 0; +2; +3; +4; +5; +6
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
180W
182W
183W
184W
185W
186W
187W
179,9 - 0,1% - stabilny
181,9 - 26,3% - stabilny
182,9 - 14,3% - stabilny
183,9 - 30,7% - stabilny
0% - 75 dni
185,9 - 28,6% - stabilny
0% - 23,9 godz.
Temperatura topnienia 3680K
Temperatura wrzenia 5930K
Promień atomowy [pm] 139
Promień jonowy [pm] W6+ 74
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] 119
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 770 (I)
1700 (II)
2300 (III)
3400 (IV)
4600 (V)
5900(VI)
Elektroujemność 1,40

Poprzednia Pierwiastki Następna