Technet

Powstał w 1937 roku poprzez bombardowanie molibdenu deuteronami. Jego odkrywcami są Emilio Segre i Carlo Perrier.

Nazwa pochodzi od greckiego słowa technetos - sztuczny.

Technet jest jednym z pierwiastków należących do bloku metali przejściowych. Wszystkie izotopy tego srebrzystoszarego metalu są promieniotwórcze. Nie występuje on w przyrodzie poza minimalnymi, śladowymi ilościami (w 1988 roku odkryto pewne ilości technetu w rudzie molibdenu w Kolorado) i jest pierwszym pierwiastkiem sztucznie wytworzonym przez człowieka. Istnieje wiele izotopów technetu o masach atomowych od 90 do 111, najtrwalszy to jest 99Tc. Własnościami chemicznymi przypomina ren i ruten. W temperaturach bliskich zeru bezwzględnemu (ok. 8K) technet wykazuje własności nadprzewodzące. Tworzy zwišzki głownie na +7, +6, +5 i +4 stopniu utlenienia.
Występowanie i otrzymywanie: Praktycznie nie występuje w przyrodzie. Powstaje (99Tc) głównie dzięki reakcji rozszczepienia 235U.
Wykorzystanie: Nie znalazł dotychczas szerszego zastosowania. Interesującą wydaje się jego zdolność do absorbowania powolnych neutronów. Ze względu na promieniotwórczość, używany jest w niewielkich ilościach w medycynie. Znalazł zastosowanie jako źródło promieniowania beta do jonizowania lamp wyładowczych. Wykorzystywany jest także jako katalizator. Niewielkie domieszki technetu zwiększają odporność stali na działanie kwasów.

Konfiguracja elektronowa Kr 4d55s2
Masa atomowa 98,906
Gęstość [kg/m3] 11500 (293K)
Główne stopnie utlenienia +4; +5; +7 (-1; 0; +6)
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
97Tc
98Tc
99Tc
0% - 2,6×106 lat
97,911 - 0% - 1,5×106 lat
98,90 - 0% - 2,12×105 lat
Temperatura topnienia 2477K
Temperatura wrzenia 4538K
Promień atomowy [pm] 135,8
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] 96
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 702 Tc -> Tc+
1472 Tc+ -> Tc2+
2850 Tc2+ -> Tc3+
Elektroujemność  1,9 (Pauling); 3,91 eV (absolutna)

Poprzednia Pierwiastki Następna