Stront

Wyizolowany został przez brytyjskiego chemika Humphrey'a Davy'ego w 1808 r.

Nazwa pochodzi od szkockiego miasta Stronthian gdzie pod koniec XVIII wieku znaleziono minerały tego pierwiastka.
Stront jest reaktywnym, kowalnym i ciągliwym metalem. Jego tlenek znany był już w 1790 r. (A. Crawford). Tworzy związki na +2 stopniu utlenienia.
Świeżo przecięty stront ma srebrzysty połysk. Wystawiony na działanie powietrza bardzo szybko się utlenia (potarty nawet zapala się) tworząc dwutlenek strontu (SrO2) i azotek strontu (Sr3N2). Pierwiastek ten reaguje z wodą, wydzielając wodór. Z niemetalami reaguje po podgrzaniu. W kwasie azotowym i stężonym kwasie siarkowym pokrywa się ochronną warstwą tlenków (pasywuje). Jego promieniotwórczy izotop (90Sr) powstaje podczas wybuchów jądrowych i jest bardzo groźny, ponieważ gromadzi się w kościach.
Występowanie: Nie występuje jako wolny pierwiastek lecz jako rozproszone węglany i siarczany (SrCO3 - stroncjanit, SrSO4 - celestyn). Największe złoża występują w Meksyku, Anglii i Szkocji. Pewne ilości strontu występują także w żywych tkankach, a u roślin może czasem zastępować wapń. Zawartość w skorupie ziemskiej - 0,04% wag.
Otrzymywanie: Otrzymywany jest poprzez elektrolizę stopionego chlorku (SrCl2).
Wykorzystanie: Metaliczny stront znalazł zastosowanie w produkcji lamp próżniowych (geter). Jego związki używane są w pirotechnice, gdzie dają czerwone zabarwienie płomieniom. Węglan i tlenek strontu wykorzystuje się w cukrownictwie. Tlenek strontu jest stosowany w technice elektrolizy i telekomunikacji. W medycynie, promieniotwórczy izotop Sr jest używany do wykrywania raka kości.

Konfiguracja elektronowa Kr 5s2
Masa atomowa 87,62
Gęstość [kg/m3] 2540 (293K)
Główny stopień utlenienia +2
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
82Sr
84Sr
85Sr
86Sr
87Sr
88Sr
89Sr
90Sr
0% - 25 dni
83,91 - 0,56% - stabilny
84,91 - 0% - 64 dni
85,91 - 9,86% - stabilny
86,91 - 7,0% - stabilny
87,91 - 82,58% - stabilny
88,91 - 0% - 52,7 dni
89,91 - 0% - 28,1 lat
Temperatura topnienia 1042K
Temperatura wrzenia 1655K
Promień atomowy [pm] 215,1
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] -146
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 549,5 Sr -> Sr+
1064,2 Sr+ -> Sr2+
4210 Sr2+ -> Sr3+
Elektroujemność  0,95 (Pauling); 2,0 eV (absolutna)

Poprzednia Pierwiastki Następna