Rutherfordium

Pierwiastek 104. Unnilquadium. (inne nazwy: Dubnium-Db, Rutherfordium-Rf, Hanhium-Ha, Kurczatow-Ku).
Pierwiastek o liczbie atomowej 104 otrzymano po raz pierwszy w 1964 r. w Związku Radzieckim w słynnej miejscowości Dubna koło Moskwy. Dokonał tego zespół pod kierownictwem G. N. Flerowa. Do otrzymania tego pierwiastka wykorzystano spory jak na owe czasy, cyklotron w którym bombardowano pluton jądrami neonu. Radzieccy fizycy zaproponowali nazwę kurczatow ,(na cześć Igora Wasilewicza Kurczatowa, "ojca" radzieckiej bomby atomowej). Amerykańskiej grupie pod kierownictwem fizyka Alberta Ghiorso (Nurmia, Haris, K.A.Y. Eskola i P.L. Eskola), pomimo wysiłków nie udało się powtórzyć tego doświadczenia. W 1969 roku otrzymali oni ten pierwiastek inną metodą. Wykorzystali kaliforn bombardując go jonami węgla.
Z powodu zimnowojennych niesnasek pomiędzy supermocarstwami pierwiastek ten różnie nazywano. Rosjanie proponowali nazwę "kurczatow", Amerykanie "han". Dopiero w 1980 roku Międzynarodowy Komitet Chemii Czystej i Stosowanej postanowił wprowadzić zasadę nazewnictwa pierwiastków o liczbach atomowych większych od 103. Nowymi, prawidłowymi nazwami tych pierwiastków są teraz nazwy łacińskie ich liczb atomowych (pierwiastek 104 - unnilquadium, pierwiastek 105 - unnilpentium itd.).

Konfiguracja elektronowa[Rn]5f146d27s2
Masa atomowa261,11
Gęstość [kg/m3]23000 (293K)
Główny stopień utlenienia+4 przewidywany jako najbardziej stabilny
Izotopy:masa - zawartość - okres półrozpadu
253Rf
255Rf
256Rf
257Rf
258Rf
259Rf
260Rf
261Rf
262Rf
0% - 1,5 sek.
0% - 1,4 sek.
0% - 7×10-3 sek.
257,1 - 0% - 4,8 sek.
258,10 - 0% - 0,013 sek.
259,11 - 0% - 3 sek.
260,11 - 0% - 0,020 sek.
261,11 - 0% - 65 sek.
0% - 0,047 sek.
Temperatura topnienia2400K (obliczona)
Temperatura wrzenia5800K (obliczona)
Energia jonizacji [kJ×mol-1]580 (I) obliczona

Poprzednia Pierwiastki Następna