Rubid

Odkryty został w smółce uranowej (głównej rudzie uranu) w 1898 roku przez małżeństwo Piotra i Marię Curie.

Nazwa pierwiastka pochodzi od łacińskiego słowa radius - promień.

Rad jest srebrzystym promieniotwórczym metalem. Odkrywcy zauważyli, że zanieczyszczenia tej rudy są bardziej promieniotwórcze od czystej rudy. W procesie separacji chemicznej otrzymali kilka frakcji. Dwie z nich okazały się nowymi promieniotwórczymi pierwiastkami: polonem i radem.
Wszystkie izotopy tego pierwiastka są promieniotwórcze Ich masy atomowe należą do zakresu od 206 do 232. Najtrwalszym izotopem jest 226Ra będący produktem rozpadu uranu (238U -> 230Th -> 226Ra). Jego czas połowicznego rozpadu wynosi 1620 lat. Produktem tego samorzutnego rozpadu są: izotop radonu i cząstka alfa.
Bar, pierwiastek o właściwościach chemicznych bardzo podobnych do właściwości radu, jest często wykorzystywany jako "nośnik" tego metalu. Można otrzymać czysty metaliczny rad lecz najczęściej używa się go w postaci chlorku lub bromku.

Występowanie: Jako naturalny produkt rozpadu uran towarzyszy rudom tego pierwiastka. Stosunek zawartości radu do uranu wynosi 1 do 3 milionów.
Pod względem występowania w wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej (litosfera, hydrosfera, atmosfera) zajmuje ok. 84 miejsca (procenty wagowe).

Wykorzystanie: Promieniotwórczość radu wykorzystuje się do leczenia zaawansowanego i rozległego raka. Promieniowanie niszczy komórki nowotworu, które są wrażliwsze niż zdrowa tkanka. Określoną porcję chlorku lub bromku radu zamyka się w szklanym pojemniku (tzw. ziarno radowe) i umieszcza w chorej tkance.
Niewielkie ilości radu wykorzystywane są również do wytwarzania farb świecących w ciemności. Emitowane promieniowanie alfa pobudza do świecenia niektóre substancje np. siarczek cynku.

Konfiguracja elektronowa [Rn]7s2
Masa atomowa 226,02
Gęstość [kg/m3] 5000 (273K)
Izotopy: Zawartość - okres półrozpadu
223Ra
224Ra
226Ra
228Ra
223,02 - niewielkie ilości - 11,43 dni
224,02 - niewielkie ilości - 3,64 dni
226,03 - niewielkie ilości - 1602 lata
228,03 - niewielkie ilości - 5,77 lat
Główny stopień utlenienia +2
Temperatura topnienia 973K
Temperatura wrzenia 1413K
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 509,3 (I)

Poprzednia Pierwiastki Następna