Nobel

Pierwiastek nazwano na cześć szwedzkiego chemika Alfreda Bernharda Nobla.

Nobel jest sztucznie wytworzonym transuranowcem należącym do rodziny aktynowców. Wytworzony został po raz pierwszy w 1957 roku jednocześnie w USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Pierwsza potwierdzona synteza tego pierwiastka miała miejsce rok później w USA. Bombardowano kiurjonami węgla. Otrzymano izotopy tego pierwiastka należące do zakresu od 250 do 262 (bez 260 i 261). Najtrwalszy z nich to 255No o czasie połowicznego rozpadu wynoszącym zaledwie kilka minut. Z powodu tak krótkiego życia większość właściwości fizykochemicznych tego pierwiastka pozostaje nadal tajemnicą. Zakłada się, że są one podobne do innych, bardziej trwalszych aktynowców.

Występowanie: Nie występuje w przyrodzie.

Otrzymywanie: Tylko w laboratoriach jądrowych.

Wykorzystanie: Tylko do celów badawczych.

Konfiguracja elektronowa[Rn]5f147s2
Masa atomowa259
Izotopy:Zawartość - okres półrozpadu
259No0% - 58 minut
Główny stopień utlenienia+2; +3
Energia jonizacji [kJ×mol-1]642 (I)

Poprzednia Pierwiastki Powrót Następna