Molibden

Odkryty w 1778 roku przez szwedzkiego chemika Carla Wilhelma Scheele.

Nazwa pochodzi od greckiego słowa molubdos - ołów.

Molibden należy do grupy metali przejściowych.
Jest srebrzystobiały, twardy i dość dobrze przewodzi prąd (około 30% przewodnictwa miedzi). Jego właściwości chemiczne są podobne do właściwości chromu. W normalnej temperaturze zachowuje się biernie w stosunku do tlenu, po podgrzaniu do wysokiej temperatury tworzy tlenek molibdenu (VI). Rozpuszcza się tylko w stężonym kwasie azotowym, gorącym stężonym kwasie siarkowym i wodzie królewskiej. Tworzy związki głównie na +6, +5, +4 i +3 stopniu utlenienia.
Występowanie: Metal ten jest pierwiastkiem śladowym, nie występuje w stanie wolnym. Najczęściej spotykaną jego rudą jest siarczek (MoS2) molibdenit, innymi rudami są wulfenit PbMoO4 i powelit CaMoO4. Wydobywa się go razem z rudami miedzi, z którymi występuje. Zawartość w skorupie ziemskiej - 0,00015% wag.
Otrzymywanie: Rudy siarczkowe molibdenu wzbogaca się poprzez flotację. Powstały koncentrat praży się, a otrzymany tlenek (MoO3) redukuje się wodorem do metalicznego proszku, z którego otrzymuje się jest lity metal poprzez topienie lub metodami metalurgii proszków.
Wykorzystanie: Molibden wykorzystywany jest przede wszystkim jako składnik stopów żelaza. Jego obecność zwiększa twardość i ciągliwość stali. Elementy molibdenowe używane są przy produkcji żarówek jako wsporniki drutu wolframowego. Siarczek molibdenu stosuje się jako substancję smarującą w bardzo wysokich temperaturach. Molibden i jego niektóre związki są katalizatorami w chemii organicznej. Są ważnymi mikroelementami dla organizmów żywych.

Konfiguracja elektronowa Kr 4d55s1
Masa atomowa 95,94
Gęstość [kg/m3] 10220 (293K)
Główny stopień utlenienia +6 (-2; 0; +1; +2; +3; +4; +5)
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
92Mo
94Mo
95Mo
96Mo
97Mo
98Mo
99Mo
100Mo
91,91 - 14,84% - stabilny
93,90 - 9,25% - stabilny
94,91 - 15,92% - stabilny
95,90 - 16,68% - stabilny
96,91 - 9,55% - stabilny
97,91 - 24,13% - stabilny
0% - 66,69 godz.
99,91 - 9,63% - stabilny
Temperatura topnienia 2896K
Temperatura wrzenia 4912K
Promień atomowy [pm] 136,2
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] 72,0
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 685 Mo -> Mo+
1558 Mo+ -> Mo2+
2621 Mo2+ -> Mo3+
Elektroujemność  2,16 (Pauling); 3,9 eV (absolutna)

Poprzednia Pierwiastki Następna