Magnez

Po raz pierwszy wyizolowany został przez brytyjskiego chemika sir Humphrey'a Davy'ego w 1808 roku.

Nazwa pochodzi od miasta Magnesia w Azji Mniejszej.
Lekki, srebrzystobiały metal o połysku, który szybko zanika na powietrzu. Czysty magnez jest plastyczny i łatwo obrabialny. Niewielkie zanieczyszczenia pogarszają te właściwości.
Ten słabo reaktywny pierwiastek jest, drugim po berylu, najlżejszym metalem. Nie reaguje na wolnym powietrzu. W temperaturze pokojowej zachodzą reakcje tylko z kwasami. Podgrzany, reaguje gwałtownie z tlenem paląc się białym, bardzo jasnym płomieniem. Jest dobrym przewodnikiem elektryczności. Jego związki były stosowane przez medycynę już dwa tysiące lat temu.
Występowanie: Występuje głównie w związkach (węglany, krzemiany, chlorki i siarczany). Znaczne ilości związków magnezu zawiera woda morska. Głównymi minerałami są: magnezyt MgCO3, dolomit MgCO3.CaCO3, bischofit MgCl2.6H2O, kizeryt MgSO4.H2O, karnalit KCl.MgCl2.6H2O, kainit KCl.MgSO4.3H2O, schonit K2SO4.MgSO4.H2O, oliwin (Mg, Fe)2SiO4, azbest serpentynowy Mg6(OH)8(Si4O11).H2O, talk Mg3(OH)2(Si4O10), enstatyt MgSiO3. Jest ważnym składnikiem chlorofilu i tkanek zwierzęcych. Zawartość w skorupie ziemskiej 2,09% wagowego.
Otrzymywanie: Otrzymuje się go przeważnie metodą elektrolityczną i elektrotermiczną. Materiałem wyjściowym jest węglan magnezu.
Wykorzystanie: Związki magnezu wykorzystuje się bardzo szeroko w wielu najróżniejszych dziedzinach. Najważniejszym jego minerałem jest węglan magnezu (MgCO3) używany głównie jako materiał ogniotrwały i izolacyjny. Chlorek magnezu (MgCl2.6H20) znalazł zastosowanie jako środek impregnujący. Związek ten zmieszany z tlenkiem magnezu tworzy szybko schnący cement zwany cementem Sorela. Cytrynian magnezu (Mg3(C6H5O7)2.4H2O) używany jest w medycynie. Jest popularnym środkiem musującym. Wodorotlenek magnezu - Mg(OH)2 wykorzystuje się w medycynie jako tzw. mleko magnezjowe oraz w przemyśle w procesie rafinacji cukru. Siarczan (MgSO4) i tlenek magnezu (MgO), zwany magnezją paloną, używane są jako materiały ogniotrwałe i izolujące ciepło. Znalazły zastosowanie między innymi jako wypełniacze w przemyśle papierowym, łagodne środki przeczyszczające w medycynie oraz do produkcji kosmetyków.
Magnez w stopach z innymi pierwiastkami tworzy wytrzymałe, lekkie i obojętne chemicznie materiały, wykorzystywane głównie do budowy samolotów, a także przedmiotów codziennego użytku. Czysty magnez używany był dawniej jako proszek fotograficzny (magnezja) i pełnił rolę dzisiejszej lampy błyskowej. Obecnie stosowany jest do wypełniania amunicji oświetlającej, jako materiał na pokrycia innych metali i w technice próżniowej.
Konfiguracja elektronowa Ne 3s2
Masa atomowa 24,99
Gęstość [kg/m3] 1738 (293K)
Główny stopień utlenienia +2
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
24Mg
25Mg
26Mg
23,985 - 78,99% - stabilny
24,986 - 10% - stabilny
25,983 - 11,01% - stabilny
Temperatura topnienia 922K
Temperatura wrzenia 1380K
Promień atomowy [pm] 160
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] -21
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 737,7 Mg -> Mg+ + e
1450,7 Mg+ -> Mg2+ + e
7732,6 Mg2+ -> Mg3+ + e
Elektroujemność 1,31 (Pauling); 3,75 eV (absolutna)

Poprzednia Pierwiastki Następna