Mendelew

Pierwiastek ten nazwany został na cześć rosyjskiego chemika Dymitrija Mendelejewa, twórcy układu okresowego.

Mendelew jest sztucznie wytworzonym transuranowcem należącym do rodziny aktynowców. Po raz pierwszy wytworzono 258Md (czas połowicznego rozpadu ok. 1,3 godz.) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Dokonała tego grupa amerykańskich badaczy: Thompson, Street, Ghiroso, Harvey i Seaborg dzięki bombardowaniu einsteinu (253Es) cząstkami alfa. Najtrwalszy z jego izotopów to 258Md o czasie połowicznego rozpadu wynoszącym około 54 dni.

Występowanie: Nie występuje w przyrodzie.

Otrzymywanie: Tylko w laboratoriach jądrowych.

Wykorzystanie: Tylko do celów badawczych.

Konfiguracja elektronowa [Rn]5f137s2
Główny stopień utlenienia +2; +3
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
258Md 0% - 54 dni
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 635 (I)

Poprzednia ] Pierwiastki ] Powrót ] Następna ]