Lorens

Pierwiastek ten nazwano na cześć amerykańskiego fizyka Ernesta Lawrence'a - wynalazcy cyklotronu.

Lorens jest sztucznie wytworzonym transuranowcem. Jest ostatnim w rodzinie aktynowców. Po raz pierwszy został wytworzony w USA w 1961 roku przez zespół pod kierownictwem chemika Alberta Ghiorso (A. Ghiorso, T. Sikkeland, A.E. Larsh i R.M. Latimer). Bombardowali oni mieszaninę izotopów kalifornu jonami boru.
Znane są izotopy tego pierwiastka o masach atomowych należących do zakresu od 255 do 260. Najtrwalszy z nich to 260Lo, o czasie połowicznego rozpadu ok. 3 minut. Udaje się produkować jedynie minimalne ilości tego pierwiastka i dlatego większość jego właściwości fizykochemicznych jest nadal nieznana.

Występowanie: Nie występuje w przyrodzie.

Otrzymywanie: Tylko w laboratoriach jądrowych.

Wykorzystanie: Tylko do celów badawczych. 

Konfiguracja elektronowa[Rn]5f146d17s2
Masa atomowa260
Główny stopień utlenienia+3
Izotopy:masa - zawartość - okres półrozpadu
260Lr0% - 3 minuty

Poprzednia Pierwiastki Powrót