Frans

Odkryty został w 1939 roku we Francji przez Marguerite Perey.

Nazwany na cześć Francji.

Najcięższy ze znanych metali alkalicznych. Frans właściwościami chemicznymi przypomina cez. Jest najbardziej elektrododatni ze wszystkich pierwiastków. Występuje w naturze w rudach uranowych. Szacuje się, że w całej skorupie ziemskiej jest nie więcej niż kilka, kilkanaście gramów tego metalu. Jest produktem rozpadu aktynu (rozpad alfa). Wszystkie jego izotopy są radioaktywne i bardzo nietrwałe. Najtrwalszym jest 223Fr (czas połowicznego rozpadu około 22 minuty). Ze względu na bardzo nietrwały charakter tego pierwiastka większość jego właściwości fizykochemicznych pozostaje nadal tajemnicą.

 

Konfiguracja elektronowa [Rn]7s1
Masa atomowa 223
Główny stopień utlenienia +1
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
221Fr
223Fr
0% - 19 minut
223,02 - ślady - 22 minuty
Temperatura topnienia 300K
Temperatura wrzenia 950K
Energia jonizacji [kJ×mol-1] Fr -> Fr+ 400
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] 44

Poprzednia Pierwiastki Następna