Eintein

Pierwiastek nazwano na cześć Alberta Einsteina.

Eintein jest sztucznie wytworzonym, radioaktywnym, transuranowym pierwiastkiem należącym do rodziny aktynowców. Jego izotop o masie atomowej 253 (czas połowicznego rozpadu - 20,5 dnia) odkryty został w 1952 roku przez zespół pod kierownictwem chemika Alberta Ghiorso w produktach powstałych po eksplozji termonuklearnej na atolu Bikini na Pacyfiku. Obecnie znane są izotopy o masach atomowych należących do zakresu 243 do 256. Jeden z jego izotopów wyprodukowano w reaktorze jądrowym z plutonu.

Występowanie: Nie występuje w przyrodzie.

Otrzymywanie: Tylko w laboratoriach jądrowych.

Wykorzystanie: Pierwiastek ten używany jest w minimalnych ilościach tylko w celach naukowych.

Konfiguracja elektronowa [Rn]5f117s2
Masa atomowa 254
Główny stopień utlenienia +3; +2
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
253Es
254Es
0% - 20,7 dni
254,09 - 0% - 201 dni
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 619 (I)

Poprzednia ] Pierwiastki ] Powrót ] Następna ]