Erb

Odkrył go szwedzki chemik Carl Gustav Mosander w 1843 r.

Nazwa pochodzi od szwedzkiego miasta Ytterby.

Erb jest połyskliwym metalicznym pierwiastkiem należącym do rodziny lantanowców.
Związki erbu mają najczęściej różowe zabarwienie.

Występowanie: Towarzyszy najczęściej innemu lantanowcowi - dysprozowi.
Pod względem występowania w wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej (litosfera, hydrosfera, atmosfera) zajmuje ok. 52 miejsca (procenty wagowe).

Wykorzystanie: Erbu używa się do wzmacniania światła w najnowszej technice światłowodowej. Jest składnikiem stopów i dodatkiem barwiącym do szkła i porcelany.

Konfiguracja elektronowa [Xe]4f126s2
Masa atomowa 167,26
Gęstość [kg/m3] 9066 (298K)
Główny stopień utlenienia +3
Izotopy masa - zawartość - okres półrozpadu
162Er
164Er
166Er
168Er
169Er
170Er
171Er
161,9 - 0,14% - stabilny
163,9 - 1,56% - stabilny
165,9 -  33,4% - stabilny
166,9 - 22,9% - stabilny
167,9 - 27,1% - stabilny
0% - 9,4 dni
169,9 - 14,9% - stabilny
0% - 7,52 godz.
Temperatura topnienia 1802K
Temperatura wrzenia 3136K
Promień atomowy [pm] 175,7
Promień jonowy Dy3+ 103
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 588,7 (I)
1151 (II)
2194 (III)

Poprzednia Pierwiastki Powrót Następna