Kaliforn

Kaliforn jest sztucznie wytworzonym transuranowcem należącym do rodziny aktynowców. Po raz pierwszy wyprodukowany został w 1950 roku w Berkeley przez grupę amerykańskich badaczy: Stanleya G. Thompsona, Kennetha Streeta, Alberta Ghiroso i Glenna T. Seaborga. Wytworzyli oni 245Cf (czas połowicznego rozpadu ok. 44 min) poprzez bombardowanie mikrogramowych ilości kiuru (242Cm) przyspieszanymi w cyklotronie cząstkami alfa. Obecnie znane są izotopy o masach atomowych należących do zakresu od 240 do 255. Najtrwalszym izotopem jest 251Cf o czasie połowicznego rozpadu ok. 900 lat. Obecnie możliwe jest otrzymanie większej ilości tego pierwiastka, lecz dotychczas nie udało się go wyizolować w formie czystej.
Kaliforn jest bardzo niebezpieczny ze względu na promieniowanie i efekt kumulowania się w kościach.
Jest też bardzo silnym źródłem neutronów, jeden mikrogram emituje ok. 170 milionów neutronów w ciągu minuty.

Występowanie: Nie występuje w przyrodzie.

Otrzymywanie: Tylko w laboratoriach jądrowych.

Wykorzystanie: 252Cf (o półokresie rozpadu 2,6 lat) rozpada się produkując duże ilości neutronów. Znalazło to zastosowanie w elektronice i naukach medycznych. 

Konfiguracja elektronowa [Rn]5f107s2
Masa atomowa 251
Izotopy: Zawartość - okres półrozpadu
249Cf
250Cf
252Cf
249,07 -  0% - 360 lat
0% - 900 lat
0% - 2,65 lat
Główny stopień utlenienia +3 (+2; +4)
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 601 (I)

Poprzednia ] Pierwiastki ] Powrót ] Następna ]