Berkel

Pierwiastek ten jest sztucznie otrzymanym transuranowcem. Należy do rodziny aktynowców. Po raz pierwszy wytworzony został w 1949 roku przez Amerykanów: Glenna T. Seaborga, Stanleya G. Thompsona i Alberta Giorso w laboratoriach Uniwersytetu w Berkeley - stąd nazwa. Wyprodukowano wtedy 243Bk (czas połowicznego rozpadu ok. 4,6 godz.) poprzez bombardowanie minimalnych ilości ameryku (241Am) cząsteczkami alfa przyspieszonymi w cyklotronie. Obecnie znanych jest dziesięć izotopów o masach atomowych od 242 do 251. Najtrwalszy z nich to 247Bk o czasie połowicznego rozpadu ok. 1400 lat. Nie wyprodukowano do tej pory większej ilości tego pierwiastka. Zakłada się, że jest srebrzystym, reaktywnym metalem.

Występowanie: Nie występuje w przyrodzie.

Otrzymywanie: Tylko w laboratoriach jądrowych.

Wykorzystanie: Tylko do celów badawczych.

Konfiguracja elektronowa [Rn]5f97s2
Masa atomowa 247
Gęstość [kg/m3] 14790 (273K)
Izotopy: Zawartość - okres półrozpadu
247Bk
249Bk
247,07 -  0% - 1,4×103 lat
0% - 314 dni
Główny stopień utlenienia +4
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 601 (I)

Poprzednia ] Pierwiastki ] Następna ]