Ameryk

Pierwiastek ten należy do rodziny aktynowców. Jest kowalnym metalem o własnościach podobnych do ołowiu. Został sztucznie tworzony przez zespół amerykańskich badaczy pod kierownictwem Glenna T. Seaborga (1944 r. i 1945 r.). Uczeni otrzymali 241Am poprzez bombardowanie plutonu (Pu) neutronami. Do dziś udało się wytworzyć izotopy o masach atomowych od 237 do 247. Wszystkie izotopy tego pierwiastka są nietrwałe. Najtrwalszy to 243Am, którego czas połowicznego rozpadu wynosi ok. 7400 lat.
Ameryk jest bardzo niebezpieczny ze względu na silne promieniowanie i właściwości kumulowania się w tkance kostnej.

Występowanie: Nie występuje w przyrodzie. Otrzymywanie: Wytwarzanie poprzez metody przemiany jądrowej.

Wykorzystanie: Ameryk wykorzystywany jest w akceleratorach cząstek do syntezy i badań jeszcze cięższych sztucznych pierwiastków. Stosowany także w detektorach dymu (źródło jonizacji) oraz w technice pomiaru grubości szkła.

Konfiguracja elektronowa [Rn]5f7s2
Masa atomowa 243
Gęstość [kg/m3] 13670 (273K)
Izotopy: Zawartość - okres półrozpadu
241Am
243Am
241,06 -  0% - 458 lat
243,06% - 0% - 7,04 ×103 lat
Główny stopień utlenienia +3 (+2; +4; +5; +6)
Temperatura topnienia 1267K
Temperatura wrzenia 2880K
Promień jonowy Ac+3 [pm] 111,5
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 578,2 (I)

Poprzednia ] Pierwiastki ] Powrót ] Następna ]