Aktyn

Odkryty został w 1899 roku przez francuskiego chemika Andre Louisa Debierna.

Nazwa pierwiastka pochodzi od greckiego słowa aktinos -promień.

Aktyn jest radioaktywnym, metalicznym pierwiastkiem rozpoczynającym serię pierwiastków zwaną aktynowcami.

Pierwiastek ten występuje naturalnie w rudach uranu. Masy atomowe jego izotopów należą do przedziału od 209 do 234. Najtrwalszymi izotopami aktynu są: 227Ac (powstający po rozpadzie uranu 235U) o czasie połowicznego rozpadu około 22 lat, oraz Ac (powstający z rozpadu toru Th, około 6 godzin). Aktyn, wraz z produktami swojego rozpadu, jest silnym źródłem promieniowania alfa i neutronowego.
Pod względem występowania w wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej (litosfera, hydrosfera, atmosfera) zajmuje około 87 miejsca (procenty wagowe). 

Konfiguracja elektronowa [Rn]6d17s2
Masa atomowa 227
Gęstość [kg/m3] 10060 (273K)
Izotopy: Zawartość - okres półrozpadu
225Ac
227Ac
228Ac
0% - 10 dni
227,03% - ślady - 21,6 lat
ślady - 6,13 godz.
Główny stopień utlenienia 0; +3
Temperatura topnienia 1320K
Temperatura wrzenia 3470K
Promień jonowy Ac+3 [pm] 126
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 499 (I)
1170 (II)
1900 (III)

Poprzednia Pierwiastki Następna