Pierwiastek 109

Pierwiastek 109 Unnilennium (inne nazwy: Meitnerium-Mt)
Pierwiastek 109 został wytworzony w Niemczech Zachodnich, w miejscowości Darmstadt w Laboratorium Badania Ciężkich Jonów (Gesellschaft fur Schwerionenforschung) w 1982 roku. Wykorzystano w tym celu akcelerator Unilac. Zespołem fizyków kierowali: Peter Armbruster i Gottfried Munzenber. Uczeni uzyskali unnilennium dzięki zderzaniu ze sobąjąder bizmutu i żelaza. W 1980 roku Międzynarodowy Komitet Chemii Czystej i Stosowanej postanowił wprowadzić zasadę nazewnictwa pierwiastków o liczbach atomowych większych od 103. Nowe, prawidłowe nazwy tych pierwiastków to nazwy łacińskie ich liczb atomowych: pierwiastek 104 - unnilquadium (un-nil-quadium), pierwiastek 105 - unnilquintium (un-nil-quintum) itd.

Konfiguracja elektronowa [Rn]5f146d77s2
Masa atomowa 266
Główny stopień utlenienia +2 (prawdopodobnie najtrwalszy)
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
266Mt 0% - 3,4×10-3 sek.
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 840 (I)

Poprzednia Pierwiastki