Pierwiastek 108

Pierwiastek 108 Unniloctium. (inne nazwy: Hahnium-Hn, Hassium-Hs).
Pierwiastek 108 został wytworzony w Niemczech Zachodnich, w miejscowości Darmstadt, w Laboratorium Badania Ciężkich Jonów (Gesellschaft fur Schwerionenforschung) w 1984 roku.
W 1980 roku Międzynarodowy Komitet Chemii Czystej i Stosowanej postanowił wprowadzić zasadę nazewnictwa pierwiastków o liczbach atomowych większych od 103. Nowe, prawidłowe nazwy tych pierwiastków to nazwy łacińskie ich liczb atomowych: pierwiastek 104 - unnilquadium (un-nil-quadium), pierwiastek 105 - unnilquintium (un-nil-quintum) itd.

Konfiguracja elektronowa [Rn]5f146d67s2
Masa atomowa 265
Główny stopień utlenienia +3 (prawdopodobnie najtrwalszy)
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
264Hs
265Hs
0% - 8×10-5 sek.
0% - 2×10-3 sek.
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 750 (I)

Poprzednia Pierwiastki Następna