Pierwiastek 106

Pierwiastek 106. Unnilhexium. (inne nazwy: Rutherfordium-Rf, Seaborgium-Sg).
Pierwiastek 106 otrzymany został w 1974 roku w Związku Radzieckim, w Dubnej koło Moskwy poprzez bombardowanie bizmutu jonami chromu. Eksperymentu tego nie udało się nigdzie powtórzyć. Współzawodniczący zespół Amerykanów - pod kierownictwem fizyka Alberta Ghiorso - otrzymał ten pierwiastek w tym samym roku dzięki bombardowaniu kalifornu jonami tlenu.
Pierwiastek ten różnie nazywano. Dopiero w 1980 roku Międzynarodowy Komitet Chemii Czystej i Stosowanej postanowił wprowadzić zasadę nazewnictwa pierwiastków o liczbach atomowych większych od 103. Nowe, prawidłowe nazwy tych pierwiastków to nazwy łacińskie ich liczb atomowych: pierwiastek 104 - unnilquadium (un-nil-quadium), pierwiastek 105 unnilquintium (un-nil-quintum) itd.

Konfiguracja elektronowa[Rn]5f146d47s2
Masa atomowa263,12
Gęstość [kg×m3]35000 (obliczona)
Główny stopień utlenienia+6 przewidywany jako najbardziej stabilny
Izotopy:masa - zawartość - okres półrozpadu
259Sg
260Sg
261Sg
263Sg
265Sg
266Sg
259,11 - 0% - 0,5 sek.
0% - 4×10-3 sek.
261,11 - 0% - 0,3 sek.
263,11 - 0% - 0,9 sek.
0% - 2,8 sek.
0% - 27,3 sek.
Energia jonizacji [kJ×mol-1]730 (I) obliczona

Poprzednia Pierwiastki Następna